สพป.อำนาจเจริญ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน