สพป.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายธนิต อุทิตสาร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น 37 ทุน ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีในครั้งนี้มีนักเรียนในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมรับทุน ทั้งสิ้น 6 ราย ได้แก่
– ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เด็กหญิงสุภาวิณี ผิวนวล โรงเรียนบ้านไร่ขี ได้รับทุน จำนวน 4,500 บาท

– ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จำนวน 5 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่
เด็กหญิงกมลพร ทองปาน โรงเรียนบ้านดงสวาง
เด็กหญิงจิราวรรณ สุวรรณดี โรงเรียนบ้านหนองแสง
เด็กหญิงชลธิชา บุตรล้านช้าง โรงเรียนบ้านหินขัน
เด็กหญิงอภิญญา อาจสามารถ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา
เด็กหญิงวรัญญา แก้วคูณเมือง โรงเรียนบ้านผึ้ง


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2053501758191543