รับมอบอุปกรณ์กีฬาจากบริษัทคิงพาวเวอร์

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการรับมอบอุปกรณ์กีฬาจากบริษัทคิงพาวเวอร์ (KING POWER) ณ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยทางโรงเรียนบ้านหัวตะพาน ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมกีฬา (โรงเรียนแม่ข่าย) ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล จำนวน 50 ลูก พร้อมนี้ บริษัทฯ ได้มอบให้โรงเรียนในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ อีก 30 แห่ง แห่งละ 15 ลูก รวมทั้งสิ้น 500 ลูก


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2053463018195417