สพป.อำนาจเจริญ เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมประชุมพัฒนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 โรงเรียน ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2050398898501829