สพป.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และบุคลากร สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน และข้อราชการ ได้แก่การเติมเต็มการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษา การขับเคลื่อนโรงเรียนปีการศึกษา 2565 และความปลอดภัยในสถานศึกษา จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

 


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2047843025424083