การประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนนาผือคึมใหญ่นาแต้และกลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก