การประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนนาผือคึมใหญ่นาแต้และกลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนนาผือคึมใหญ่นาแต้และกลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก เพื่อมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวทางในการปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนนาผือคึมใหญ่นาแต้และกลุ่มโรงเรียนนาวังกุดปลาดุก และข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาผือโคกกอก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2046998488841870