สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมคู่บัดดี้(BUDDY) ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนจับคู่บัดดี้(BUDDY) เพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย สพป.อำนาจเจริญ จับคู่บัดดี้(BUDDY) กับนายสมบัติ วุฒิพา เป็นครัวเรือนประเภท A หัวไวใจสู้ ประกอบอาชีพจักสานมวย ณ บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2043931732481879