สพป.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมคู่บัดดี้(BUDDY) ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน