การประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนลำเซบาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษการประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนลำเซบาย เพื่อมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แนวทางในการปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนลำเซบาย และข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาเยีย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2043152969226422