สพป.อำนาจเจริญ ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่