สพป.อำนาจเจริญ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ครั้งที่ 3/2565 พร้อมนี้ได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัลต่างๆ จำนวน 6 รายการ, มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน เสร็จแล้วได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2024959637712422