สพป.อำนาจเจริญ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565