สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2020759308132455