สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านระบบ Video Conference