ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ผู้มีคุณสมบัติและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส่งไปคัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ