ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากร สพป.อำนาจเจริญที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษา ให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 3 ลักษณะ ได้แก่ การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม​ปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 สพฐ. รับชม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ

.