พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข รุ่นที่ 1

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) เพื่ออบรมให้ความรู้การใช้งานระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ในสถานศึกษาให้กับครูที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนในสังกัด ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอหัวตะพาน รวมทั้งสิ้น 122 คน ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2009584112583308