ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อมอบนโยบายและแผนการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2007268052814914