ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 12 เมษายน เวลา 09.00 น. นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตาม ประเมินผลตามนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน และบุคลากรสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/2002595069948879