ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด โดยมี คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม/หน่วย, เข้าร่วมประชุม ส่งสัญญาณจากห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1994595227415530