สพป.อำนาจเจริญ ร่วมดำเนินการสอบ ภาค ค. (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ, นายณรงศักดิ์ จันทรังษี และนายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะกรรมการดำเนินการประเมิน ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2565 หน่วยสอบ กศจ.อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมดำเนินการประเมินการสอบฯ โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 290 คน จำนวน 20 กลุ่มวิชาเอก 22 ห้องสอบ โดยวันที่ 16 มีนาคม 2565 ดำเนินการประเมินทั้งสิ้น 16 วิชาเอก โดยกรรมการและผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ชั้น 1 อาคาร 6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1981410828733970