ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565