ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 ที่สนใจทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนส่งเอกสารหลักฐานขอรับทุน จำนวน 3 ราย ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ได้แก่ เด็กหญิงรัชนีพร จันทพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาสีดา ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1980622775479442