ประชุมสรรหาและเลือกกรรมการ กตปน. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาแทนตำแหน่งว่าง เพื่อดำเนินการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐเสียชีวิต ทำให้พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ โดยผู้ได้รับคัดเลือกคือ นางสมพานรัศมี พรมโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาผือโคกกอก ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1976763342532052