ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รอง ผวจ.อำนาจเจริญ ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ รองประธานฯ เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conference เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นรูปธรรม และให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนและแนวปฏิบัติของสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม รับชม ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ

 


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1975921112616275