พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของโรงเรียนนาวังกุดตากล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านดงสวาง และโรงเรียนบ้านวังแคน โดยมีผู้เข้าอบรมประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือ รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยจัดอบรมในรูปแบบเดินทางไป-กลับ ไม่พักแรมค้างคืน ณ โรงเรียนนาวังกุดตากล้า ตำบลนาวัง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1957787954429591