บรรยากาศของสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพป.อำนาจเจริญ