บรรยากาศของสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพป.อำนาจเจริญ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสุทธินาถ ทานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ออกตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ของแต่ละสนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านสร้างถ่อ และสถานสอบโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


Facebook สพป.อำนาจเจริญ https://www.facebook.com/amnatedpage/