การลงพื้นที่ติดตามการปฎิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. พร้อมคณะตรวจติดตามการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามฯ 2 เรื่อง ได้แก่ 1. เก็บรวบรมข้อมูลการดำเนินงานโครงการ “พาน้องกลับโรงเรียน” 2. โครงการ “โรงเรียนคุณภาพ” โดยมี นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ และนายสุทธินาถ ทานนท์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ นายประสิทธิ์ สิงห์งาม ผอ.โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) (ร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพของจังหวัดอำนาจเจริญ) พร้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1954015814806805