สพป.อำนาจเจริญ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อม เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน. และบุคลากร สังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้ามอบเงินช่วยเหลือให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวที่ประสบอัคคีภัยและเสียชีวิต จากกองทุนช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ให้แก่
1. เด็กหญิงโสพิตรา พารักษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) ต.เปือย อ.ลืออำนาจ บ้านพักประสบอัคคีภัย ทำให้บ้านและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ทั้งหลัง กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ ช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 00.30 น. ณ บ้านเลขที่ 156 หมู่ที่ 7 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ
2. เด็กชายอิทธิพล มีบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ต.คึมใหญ่ อ.เมือง ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต กองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ ช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยเกิดเหตุเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 16.30 น.


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1953255038216216