มอบเกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ประจำปี 2565

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือกรับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ประเภทผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประเภทศึกษานิเทศก์ดีเด่น และประเภทบุคลากรดีเด่น รวมทั้งสิ้น 22 รายการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1941889022686151