มอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ ได้แก่
1. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ ครูโรงเรียนอำนาจเจริญ ประเภทบุคคล กลุ่มครูและคณาจารย์ ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
2. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
3. วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ประเภทหน่วยงาน ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งรางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงาน ที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและหน่วยงาน


facebook สพป.อำนาจเจริญ https://www.facebook.com/amnatedpage