ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สพฐ. ได้รับทราบบทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ รับชม ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1899701146904939