พิธีมอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนสู่นักเรียน, ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนปลอดภัยดีเด่น และเกียรติบัตรบุคลากรผู้ประสานงานดีเด่น ในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ โดยบริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์(ประเทศไทย) ร่วมกับ สพฐ. จัดใด้มีการดำเนินการโครงการโรงเรียนปลอดภัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1890893901118997