สตผ. สพฐ. ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เขตตรวจราชการที่ 14 พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษา สพฐ., ดร.วรัญญาภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และคณะจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตตรวจราชการที่ 14 โดยมีนายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ คณะ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 3 สพป.อำนาจเจริญ และโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1881788098696244