ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนสังกัด สพป.อำนาจเจริญ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1879216745620046