พิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายณรงศักดิ์ จันทรังษี รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีการมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลจากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าหน้ามหาจักรี โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางมนัญญา ลาหาญ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนาผาง (วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) อำเภอปทุมราชวงศา ข้าราชการครูในสังกัด สพป.อำนาจเจริญ เข้ารับรางวัลครูขวัญศิษย์ ในพิธีนี้ด้วย ณ ห้องอำนาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1877049539170100