ประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564  นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงแนวทางการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ให้กับศึกษานิเทศก์ที่จะออกนิเทศฯ ซึ่งได้กำชับให้นิเทศ ติดตามโดยให้คำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในพื้นที่ด้วย ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1877044359170618