การประชุมมอบนโยบายการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน กับคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งกำหนดจัดอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อวางแผนเตรียมการจัดอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุม 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1872299482978439