ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1856072424601145