โครงการค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รุ่นที่ 2

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายจรณเดช บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่ออบรมนักเรียนแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการใช้ชีวิต การตัดสินใจในการป้องกันตัวเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จัดอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรุ่นที่ 2 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1840647609476960