ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนางสาวสัณธานี คุณะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันสูง อำเภอชานุมาน

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รายนางสาวสัณธานี คุณะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันสูง ขอรับการประเมินในสาขาบริหารสถานศึกษา โดยมีนายสุพรรณ หอมจำปา ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านชุมชนโคกสารวิทยา และนายสมคิด จัยวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโนนกุง ร่วมเป็นกรรมการ ณ โรงเรียนบ้านคันสูง ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1838336063041448