ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนางสาวสัณธานี คุณะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันสูง อำเภอชานุมาน