ประชุมจัดลำดับความสำคัญความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดลำดับความสำคัญความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนที่มีความจำเป็นและขาดแคลน ณ ห้องประชุม 4 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1831785927029795