การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมอบนโยบาย No gift Policy ไม่รับของขวัญทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต มีการพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพ สังกัด สพป.อำนาจเจริญ จำนวน 64 คน บุคลากรใน สพป.อำนาจเจริญ จำนวน 70 คน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 134 คน โดยมี นายไพศาล อาจธะขันธ์ ตำแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ตำแหน่งงานด้าน ปปช. โค้ช STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pramnated/posts/pfbid02Q4RXM3BcCXX6tX3vzkPs2V34KDVbS74kkpwJ9Po7QxSvUR8mhaFaCJXqFfZjejsDl

Loading