การประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ออนไลน์)

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษการประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ออนไลน์) ผ่านแพลตฟอร์ม VooV วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น และพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ส่งสัญญาณจากห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ


รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1828454170696304