ประชุม รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ และ ผอ.กลุ่มฯ สพป.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป. อำนาจเจริญ, ผอ.กลุ่ม และ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือและร่วมพิจารณาข้อราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1826169500924771