การให้คำปรึกษา แนะนำ ครั้งที่ 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) พร้อมด้วย นายสะอาด ศรีวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ(ข้าราชการบำนาญ) เป็นกรรมการ และ นายประดิพัทธ์ ทองห่อ ผอ.โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับการประเมิน จำนวน 7 ราย มีความพร้อมในการรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สพป.อำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1826166090925112