ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 และร่วมลงนาม MOU ห้องเรียนอาชีพ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 เพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน สร้างและประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด “ห้องเรียนอาชีพ” ระหว่าง
อาชีวศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ กับ
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
– สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ
– ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ณ ห้องประชุม ANT ชั้น 1 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

รูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/amnatedpage/posts/1822762524598802